Napokon je naručena projektno-tehnička dokumentacija za uređenje Peškere u Makarskoj, a da je projekt naručen, vidjeli smo u Oglasniku javne nabave gdje je oglašena nabava. Vrijedna je 259.207,64 eura.

Naručuje se projekt po predviđenim fazama, a sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata. Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća, kako se navodi o objavi, faznu izradu (3 faze) cjelovitih projekata (Prostor urbanog parka, Izgradnja trgovačko-ugostiteljskih i javnih sadržaja i objekata te Izgradnja Garaža na 3 etaže) sa parkinzima za bicikle i motocikle potrebnih za uređenje prostora Peškere i izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.

Pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave prethodio je natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Peškere organiziran i proveden od strane Društva arhitekata Split (DAS). Grad Makarska će, nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, izradu projektno-tehničke dokumentacije ugovoriti s osobom ovlaštenom za projektiranje koju predlože autori prvonagrađenog rada.

Oglas

Informacija je ovo koju smo pokušavali dobiti barem mjesec i pol dana, a konkretno nas je zanimalo je li naručen glavni projekt te koje su preinake dogovorene. Imali smo čak i  primjedbe na upit. S obzirom da je u Oglasniku sada i objavljena ova nabava, ostaje zaključiti ili da nam se ova informacija tajila, što nema logike, ili da službe unutar Grada Makarska slabo komuniciraju.

M.D./foto M.D.