Prošli mjesec je naručena projektna dokumentacija za uređenje gradske rive s urbanom opremom, a procijenjena vrijednost je preko 123 tisuće eura plus PDV. Rok je 90 dana, što znači krajem rujna. Grad je tražio produljenje roka sa 60 na 120 dana, međutim, odobreno im je 90 dana.

Naime, kako se navodi u objavi javne nabave na Oglasniku, naručitelj od dana 25. srpnja
2022. godine do 6. lipnja 2023. godine nije pokrenuo pregovarački postupak javne
nabave.

– Srpanj i kolovoz 2023. godine su mjeseci pune turističke sezone u Makarskoj kada i javno pravna tijela koja izdaju posebne uvjete i uvjete priključenja rade smanjenim
intenzitetom zbog kojih se redovni rokovi izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta
priključenja produžavaju u odnosu na redovne rokove.

Oglas

Nadalje, pozvani gospodarski subjekt – pobjednik natječaja EMUR STUDIO d.o.o. ima već ugovorene i ranije planirane poslove, naveli su iz Grada te zatražili da se prva faza produlji na 120 dana.

Poslali smo upit na adresu Grada te nam je odgovoreno kako produljenje nije tražio Grad nego EMUR studio odnosno arhitekt Marko Murtić. Također u odgovoru tvrde kako su u pregovarački postupak krenuli još lani.

– Grad Makarska je stupio u pregovarački postupak odmah nakon odabira pobjedničkog rada i to na način da su obavljene zakonski definirane procedure javne nabave te održani sastanci vezani uz samu temu. Što se tiče roka za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole, produljenje nije tražio Grad već je to tražio Ponuditelj iz razloga što je navedeni rok, koji je bio definiran Prijedlogom ugovora, smatrao nedovoljnim za isporuku potrebne projektno-tehničke dokumentacije i ispunjenja  ostalih obveza definiranih Prijedlogom ugovora. Budući da se radi o jako velikom obuhvatu i uvažavajući zahtjeve Ponuditelja, rok mu je produljen sa 60 na 90, a ne 120 dana, objašnjavaju iz Odjela za razvoj grada.

Zanimalo nas je i podrazumijeva li procijenjena vrijednost cijeli projekt ili samo urbanu opremu. Naime, do sada je komunicirano kako se s kompletnim projektom uređenja rive neće ići prije 2025. godine, pa nas je to zbunilo.

– Procijenjena vrijednost definirana natječajem odnosi se na izradu projektno – tehničke dokumentacije definiranu dokumentacijom o nabavi  za obvezni dio (od pročelja zgrada do prometnice) natječaja, odgovorili su iz Grada. 

Očekujete li da će sve biti u roku i da se neće negativno odraziti na rokove koje je Grad zadao poduzetnicima i obrtnicima u staroj gradskoj jezgri, a temeljem Odluke o postavljanju urbane opreme?

– Očekujemo da će se rokovi ispoštovati te da će obrtnici unutar obuhvata samog projekta imati jasno definirane smjernice na koji način postupiti i prilagoditi svoje objekte, navode iz Grada.

Ivona Ćirak /foto M.D.