Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije objavio je natječaj za popunu radnih mjesta u Makarskoj, Omišu i Sinju. Traže se doktori medicine te medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu. Uvjete prijave možete pročitati OVDJE.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti: životopis, domovnicu, svjedodžbu/diplomu, uvjerenje o položenome stručnom ispitu, odobrenje za samostalni rad, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, preslik osobne iskaznice, uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), odgovarajuće potvrde o znanju jednog stranog jezika i poznavanju rada na računalu.
M.D. / foto M.D.

Oglas