Skupština Splitsko-dalmatinske županije će 6.prosinca na svojoj sjednici, između ostaloga, glasati i o Odluci o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Plišćevac.

Glavne djelatnosti koncesije su obavljanje sportskih djelatnosti, dok su sporedne djelatnosti iznajmljivanje terase za ugostiteljsku namjenu, navodi se u odluci.

Koncesija se, stoji dalje, može dati udruzi registriranoj za obavljanje sportske djelatnosti.

Oglas

 

Ukupna površina koje se namjerava dati u koncesiju iznosi 13701 m2, od čega površina kopna iznosi 3073 m2, a površina mora iznosi 10628 m2.

 

Za svaku gradnju na pomorskom dobru koncesionar je dužan ishoditi suglasnost davatelja koncesije, kao i sve dozvole sukladno propisima koji reguliranju prostorno uređenje i gradnju.

 

Budućem koncesionaru nije dozvoljeno potpuno zatvoriti terasu/štekat (od pleksiglasa, kaljenog stakla, pvc folije ili sličnog materijala). U odluci se navodi da je luka u skladu s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije.

Koncesija se daje na rok od 15 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Početni iznos godišnje naknade za koncesiju sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela. Stalni dio iznosi nešto manje od 50 tisuća kuna, a promjenjivi 3 % od prihoda ostvarenog obavljanjem ugostiteljske djelatnosti i 20 % od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina.

M.D./foto M.D.