Danas se sastalo Upravno vijeće Gradskog sportskog centra kako bi izabralo ravnatelja ustanove, međutim, odluka o izboru i imenovanju je prolongirana.

Upit o tomu poslali smo Stjepanu Zeliću, predsjedniku Upravnog vijeća, koji je poslao kratku izjavu za javnost.

– Na javni natječaj za izbor/imenovanje ravnatelja kojeg je raspisalo Upravno vijeće GSC Makarska, javile su se tri osobe, sve tri sa valjanim prijavama. Obzirom da smo se htjeli bolje uputiti u priloženu dokumentaciju, a zbog kratkoće vremena, donijeli smo odluku da imenovanje novog ravnatelja/ice, prolongiramo za tjedan dana.

Upravno vijeće je donijelo i jednoglasnu odluku da v.d. ravnatelja do 20.rujna 2021., kada ćemo na Upravnom vijeću imenovati novog ravnatelja, ostane Joško Kosović, stoji u odgovoru s potpisom Stjepana Zelića.

Jedna od osoba koje su se prijavile je i v.d.ravnatelja Joško Kosović, kojemu je danas istekao ugovor. Sam je natječaj inače završio još 30.kolovoza, a u Upravnom vijeću su, uz Zelića, Tina Međurečan i Dragan Vuković.

Ivona Ćirak/foto MD/ilustracija