Grad Makarska, odnosno pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Grada Makarske, dana 23.ožujka je raspisala javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, u spomenutom Upravnom odjelu.

Radno mjesto je viši stručni suradnik za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka, osiguranje imovine i naplatu štete, a zapošljava se na neodređeno vrijeme.

Posebni uvjeti su da kandidat bude magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, da ima položen državni stručni ispit, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, te osnovno znanje u MS Officeu.

Oglas

M.D./foto M.D.