Grad Makarska će na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, 10.prosinca, raspravljati i o novoj Odluci o gradskim porezima. Odlukom se smanjuju iznosi poreza, te je za svaki posebni porez navedena nova cijena. Primjerice, umjesto 800 kuna za kvadrat štekata plaćat će se 600 kuna u prvoj zoni, 420 umjesto 550 u drugoj zoni, te 300 namjesto 400 u trećoj zoni. Smanjuju se i iznosi za kvadrat tendi, ostakljenih bašti, “plastenika”, kao i ostali porezi.

Također su smanjene cijene za kioske, izložbeni prostor trgovačkih objekata itd.

Neki su izuzetak te se nisu mijenjali, a riječ je, primjerice, o bankomatima za koje ostaje ista cijena.

Oglas

Podsjetimo, ova se odluka donosi, odnosno cijene se smanjuju iz razloga što trenutno nema temelja za umanjenje poreza zbog COVID-a. Naime, Gradsko vijeće Grada Makarske je na 23. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2020.godine donijelo Odluku o gradskim porezima Grada Makarske.

U članku 40., kao mjera pomoći gospodarstvenicima za suzbijanja negativnih gospodarskih posljedica nastalih u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19., propisano je da se iznimno, zbog posebnih okolnosti nastalih u uvjetima proglašene epidemije, koje narušavaju gospodarsku aktivnost i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu, visina poreza na korištenje javnih površina, utvrđena za porezno razdoblje 2021.g., umanjuje se za 25%.

Međutim, Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava, u travnju ove godine obustavila je od primjene ovaj članak. Obrazloženje je bilo da navedeni članak, kojim je porez na korištenje javnih površina u 2021.g. trebao biti umanjen za 25%, nije u skladu sa Općim poreznim zakonom i Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog
zakona.

Nadalje u obrazloženju s potpisom Gordane Muhtić, predsjednice Gradskog vijeća, stoji kako se novoj odluci pristupilo jer zbog navedene odluke Porezne uprave nije bilo moguće obveznicima plaćanja poreza na korištenje javnih površina umanjiti navedeni porez u 2021.godini za 25 posto.

Predloženom odlukom samo su mijenjani iznosi poreza na korištenje javnih površina, na način da su se ti iznosi smanjivali.
M.D./foto M.D.