Nedavno je započeo arheološki i interdisciplinarni AdriaCos projekt, punog naziva Transformiranje jadranskog kozmosa: otočnost, povezanost i glokalni identiteti predrimske Dalmacije, čije je petogodišnje financiranje (2021-2026) odobrila Hrvatska zaklada za znanost (UIP-2020-02-2419).

U okviru projekta pročavaju se višeslojna istraživačka pitanja vezana uz transformacije otoka Hvara i srednjeg Jadrana tijekom prvog tisućljeća pr. n. e., s naglaskom na posljednjih nekoliko stoljeća i prelazak iz razdoblja prapovijesti i protopovijesti u ranu povijest.

Istraživački je interes velikim dijelom usmjeren na bolje definiranje razvoja različitih aspekata dvaju najvećih hvarskih naselja, grčkog polisa Fara, koji je na prostoru današnjeg Staroga Grada osnovan početkom 4. st. pr. n. e. i lokalne željeznodobne zajednice koja se razvijala na prodručju današnjeg grada Hvara. U potrazi za dinamičnim otočnim identitetima i multikulturnim interakcijama, ključni će se podaci prikupljati proučavanjem materijalne kulture i društvene prakse, kao i primjenom inovativnih i najsuvremenijih interdisciplinarnih metodologija.

Oglas

Nositelj projekta je Institut za arheologiju, a voditeljica dr. sc. Marina Ugarković, znanstvena suradnica pri Institutu za arheologiju. Okupljena istraživačka grupa uključuje stručnjake i znanstvenike s četiri kontinenta (Europa, SAD, Australija i Južna Amerika-Brazil). Istraživanja na otoku Hvaru provode se u suradnji s Muzejom Starog Grada, hvarskom firmom Kantharos i Javnom ustanovom Agencijom za upravljanjem Starogradskim poljem. Uspostavljena je suradnja i s drugim regionalnim institucijama, kao što su Arheološki muzej u Splitu i Muzej grada Trogira.

M. D. / Foto:adriacos.iarh.hr