Odluka o parkirnim zonama doživjela je već nekoliko preinaka i promjena cijena, a u lipnju je donesena još jedna izmjena.

Njome su povećane cijene parkinga po satu, i to na gradskoj rivi 15 do 20 kuna. U mandatu Jure Brkana cijene parkinga bile su prvi put tako drastično podignute, naime, sat je iznosio 20 kuna, no pandemija je cjenik vratila na stare postavke. U crvenu zonu gdje je sat 20 kuna spadaju Ulica kralja Zvonimira, Ulica Stjepana Radića, Obala kralja Tomislava, Plišćevac, Marineta, vanulični otvoreni parking Osejava, vanulični parking otvorenog tipa Donja Luka – Peškera, vanulično parkiralište otvorenog tipa – Šumica, te vanulično parkiralište zatvorenog  tipa Živkin dvor i Sinokoša.
U drugu žutu zonu spadaju sljedeće lokacije: Ulica Kralja Petra Krešimira IV., Ulica
don Mihovila Pavlinovića, Franjevački put, Ulica Stjepana Ivičevića, Vinogradarska ulica,
Alkarska ulica, Potok, vanulično parkiralište otvorenog tipa Žbare.
U treću plavu zonu spadaju sva ostala ulična i vanulična parkirališta, osim vanuličnog
parkirališta LIDL koje je uređeno posebnim ugovorom.

Kodc Doma zdravlja naplata se ne vrši prvi sat, a ljeti se naplata, inače, po cijelom gradu vrši od 6 do 24 sata.

Oglas

Mjesečne povlaštene karte ostaje nepromijenjene, s tim da su sada pravo na popuste ostvarili i članovi DVD-a te HGSS-a s prebivalištem u Makarskoj, kao i novinari s članskom iskaznicom HND-a. U crvenoj zoni moći će se plaćati samo po satu, od 1.srpnja do 31.kolovoza.

Cijene su drastično išle gore na agencije koje obavljaju prijevoz putnika. Uvedena je naknada za iskrcaj i ukrcaj putnika u iznosu od 300,00 kuna dnevno ljeti, te 100 kuna zimi. Uz to se plaća i dnevna parkirna karta koja iznosi 1000 kuna za turistički autobus i osobna vozila (8+1).
Parkirališta predviđena za parkiranje te vrste vozila su u ulici Petra Perice, nasuprot gradskog Groblja (tzv. „Rupa“) i u Vukovarskoj ulici DCD8, južno od Crkve kraljice Mira na Zelenki.
Osim toga, vrijeme zaustavljanja je ograničeno na 10 minuta, a nadzor nad provedbom odluke u ovom dijelu vršit će komunalno-prometni redari.

Uvedene su novčane kazne u iznosu od 10 tisuća kuna za pravne osobe ako iskrcavaju putnike a nisu platili naknadu, ako parkiraju na parkingu koji nije predviđen za parkiranje, ako koriste autobusna stajališta koja nemaju tu namjenu ili ako iskrcaj odnosno ukrcaj traje dulje od 10 minuta.

Podignuta je i cijena za mjesečnu kartu za privatne iznjamljivače, i to s 1000 kuna na 1500 kuna mjesečno.

Odluka stupa na snagu 1.srpnja.

Ivona Ćirak /foto M.D.