Grad Makarska objavio je natječaj za četiri komunalno-prometna redara na neodređeno vrijeme. Također se traži i viši stručni suradnik za nadzor nad poslovima održavanja komunalne infrastrukture (vježbenik) na određeno vrijeme. Uvjeti za nove prometno-komunalne redare su: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje, položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, vozački ispit B-kategorije, osnovno znanje u MS Officeu.
Uvjeti za budućeg vježbenika su: magistar ili stručni specijalist građevinske struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci) te osnovno znanje u MS Officeu.