Završen je i na stranicama Grada Makarska s današnjim datumom objavljen novi Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Makarske, s pripadajućom sistematizacijom radnih mjesta. Po novoj sistematizaciji u gradskoj upravi je 55 radnih mjesta, dok je po staroj bilo 61. Kuloarske priče prema kojima bi 10-ak službenika ostalo bez posla imaju smisla utoliko što na ukidanje pet radnih mjesta treba dodati i one gradske zaposlenike koji se ne uklapaju u opisana radna mjesta.

Tko će to biti, kakva je daljnja procedura, znači li to da bi se u tom slučaju zapošljavali novi kadrovi, što će biti s Pogonom za obavljanje komunalnih djelatnosti, još uvijek nije poznato. Rješenja zaposlenicima, koliko nam je poznato, još uvijek nisu podijeljena.

Ono što je izvjesno jest da će se u nekom periodu raspisati natječaji za mjesta pročelnika. Trenutno su na čelu novih odjela privremeni pročelnici  – Matko Lovreta na čelu UO za razvoj grada, Lara Rakušić Ivanković na čelu UO za opće poslove i imovinu grada i Sandra Vranješ kao v.d.UO za javne potrebe i društvene djelatnosti. Ivana Kraljević Radalj imenovana je pročelnicom UO za financije i naplatu proračuna temeljem natječaja, doduše prije nove odluke o ustrojstvu gradske uprave.

Oglas

Po sistematizaciji pročelnici dobivaju i zamjenike, što do sada nije bio slučaj. Čini se da je svakako više nekakvih odgovornih funkcija, a nešto manje referenata. Najveći broj referenata je u Odjelu za financije, a isti odjel broji i četiri viša stručna suradnika. Ukupno ih je 11 u odjelu. Odjel za društvene djelatnosti broji pet radnih mjesta. Odjel za opće poslove, negdašnji Ured gradonačelnika, broji 10 službenika. Od njih su četiri savjetnika te po jedan za statistiku, arhiv i informatički sustav.

Odjel za razvoj grada pak ima pročelnika i zamjenika, višeg savjetnika za geodeziju, dva savjetnika za urbanizam, pet za komunalno gospodarstvo, te dva viša stručna suradnika za urbanističko i prostorno uređenje, voditelja odsjeka redarstva, višeg stručnog suradnika prometne struke te 10 komunalnih redara.

Predviđena je jedna čistačica i čak tri vozača.

Važno je napomenuti da mjesta u gradskoj upravi, bez pogona koji po sistematizaciji rađenoj lani ima preko 40 zaposlenika, ima za 55 ljudi. Trenutno ih ima više, ali za pretpostaviti se da se neki dio neće uklopiti u pojedina radna mjesta. To bi značilo da će se raspisivati natječaji i za ta radna mjesta, no za sada su to samo logične spekulacije.

Ivona Ćirak /foto M.D.