Grad Makarska donio je Prijedlog odluke o rasporedu sredstava političkim strankama kojom se raspoređuje proračunski novac strankama koje  sudjeluju u radu Gradskog vijeća do konstituiranja novog saziva, a koji će se naći na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća. Ukupno je pod stavkom tekućih donacija predviđeno 110 tisuća kuna za 12 mjeseci, a sukladno broju vijećnika u Gradskom vijeću, najviše novca ide HDZ-u, 45 362 kuna za četiri vijećnika i tri vijećnice. SDP dobiva 26 102 za dva vijećnika i dvije vijećnice. HSLS dobiva 13 051 za jednog vijećnika i jednu vijećnicu, a HSU i KL grupe građana Siniše Srzića po 6215. Živom zidu se raspodjeljuje 6836 kuna za vijećnicu (10 posto više za člana podzastupljenog spola-ženu).

M.D./foto M.D.

Oglas