Krajem srpnja 2021.godine Gradsko vijeće Grada Makarske donijelo je odluku o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana grada Makarske, a u studenome je donesena odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Dokle se došlo s izmjenama i kad će makarski vijećnici imati novi, prema najavama vlasti prilično restriktivniji Prostorni plan?

Grad Makarska se još uvijek nije službeno oglasio o tomu, ali neslužbeno, iz pouzdanih izvora, doznajemo da je nacrt u zgradi Grada te da je odrađeno par sastanaka na tu temu. Na Gradu je sad, naime, da prouči, i eventualno predloži korekcije na dokument koji je izradila firma Urbi&archi Gorane Barbarić. Sadržaj pak novog plana još uvijek nije poznat, no navodno bi se prilično skoro moglo znati.

Oglas

Podsjetimo, protekle je godine bilo najavljeno kako plan može biti pred vijećnicima do ožujka jer se rade samo promjene u tekstualnom dijelu, a ne grafičkom koji znatno produljuje vrijeme izrade zbog kompliciranije birokracije. I plan je očito u najavljenom roku završen, no sada ga očito trebaju “ispeglati” u Gradu kako bi pred vijećnike došao u obliku koji ispunjava viziju gradske vlasti.

Podsjetimo, inače, da je i bivša vlast donijela izmjene plana najavljujući tad također kako se radi o restriktivnijoj prostorno-planskoj dokumentaciji, no tad se išlo i na izmjene u grafičkom dijelu, te su proširene neke građevinske zone tako da je procedura bila prilično dugotrajna. Dokument se pred vijećnicima našao tek na ljeto 2020.godine, iako je postupak pokrenut praktički skoro po dolasku na vlast.

I aktualna je vlast najavila kroz neko vrijeme mogućnost izmjena u grafičkom dijelu, ali za sada su ostali na tekstualnom dijelu s obrazloženjem da se radi o “protupožarnim”, urgentnim mjerama kako bi se što prije zaustavila betonizacija. Dotle se, kako vidimo, gradi na sve strane, što s jedne strane ide na ruku vlasti jer se tako obilato upumpava komunalni doprinos u gradski proračun.

Ivona Ćirak /foto M.D.