Gradski muzej Makarska raspisuje natječaj za radno mjesto kustosa odnosno kustosice, i to na neodređeno vrijeme. Radi se o novom radnom mjestu, na Povijesnom odjelu, a rok za prijavu je do 24.12.ove godine.

U uvjetima se navodi da se da traži završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij – fakultet društveno-humanističkog usmjerenja, smjer povijest.

Također se traži i položen stručni ispit za zvanje kustosa ili bez položenog stručnog ispita za zvanje kustosa, uz uvjet polaganja stručnog ispita prema Pravilniku koji propisuje stručna muzejska zvanja i druga zvanja u muzejskoj djelatnosti te uvjete i načine njihova stjecanja.

Oglas

Naravno, nužno je i znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, te najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, kao i znanje jednog svjetskog jezika.

Da se ne bi dogodilo da netko bude prekvalificiran, kakvih je slučajeva bilo, u uvjetima se navodi Fakultet, Akademija, magisterij no i doktorat.

M. D. /foto M. D.