Prijamni ispiti, zajednički i dodatni elementi bodovanja, dodatni bodovi za upis i proširenje predmeta koje škole mogu bodovati – sve su to sastavnice izmijenjenog pravilnika kojim se definiraju kriteriji za upis učenika u prve razrede srednjih škola. Novi pravilnik dan je na javno savjetovanje, a nakon provedenog postupka izmjene bi se trebale početi primjenjivati već iduće školske godine.

Jedna od novosti vezano za upis srednjoškolaca kako u gimnazije tako i u strukovne škole, jest da će sve srednje škole, odluče li se za to, brže i lakše moći uvesti prijamne ispite kao jedan od kriterija koji će se bodovati za upis učenika – piše Večernji list.

Naime, do sada su srednje škole, ako su poželjele uvesti prijamne ispite, morale dokazati da su u prethodnoj školskoj godini upisale učenike s ukupnim brojem bodova u rasponu od 4 posto maksimalnog broja mogućih bodova, te se zahtjev za uvođenje prijamnog ispita morao podnijeti najkasnije do kraja prvog polugodišta. Drugim riječima, to su morale biti škole koje su masovno birali učenici s najvišim prosjekom koji su, osim svih petica, imali bodove iznad propisanog maksimuma zbog natjecanja i/ili iznimnih sportskih ili umjetničkih uspjeha. Uostalom, prema dosadašnjem pravilniku, u školama koje su provodile prijamne ispite učenici su mogli ostvariti maksimalnih pet bodova.

Oglas

Novim izmjenama i dopunama pravilnika sve srednje škole koje to žele, bez ikakvog posebnog uvjeta, ubuduće mogu provoditi prijamni ispit iz hrvatskog jezika, matematike, prvog stranog jezika, nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja i jednog od obveznih predmeta osnovnoškolskog obrazovanja koji samostalno odredi srednja škola. Zahtjeve za uvođenje prijamnog ispita po novom će pravilniku škole od Ministarstva obrazovanja moći zatražiti do 31. ožujka tekuće godine, a mijenja se i broj bodova – umjesto pet, na prijamnom ispitu maksimalno će se moći dobiti deset bodova.

Novost u pravilniku jest i činjenica da će škole moći bodovati i više predmeta za pojedine sektore, odnosno programe. Riječ je o listi predmeta posebno važnih za upis pa će tako primjerice gimnazije, i to klasične i opće, uz predmete koji su se dosad bodovali moći odrediti da su im za upis važne i ocjene učenika iz povijesti i geografije, dok će prirodoslovne gimnazije pri upisu novih učenika moći bodovati i ocjene iz biologije i kemije koje su ostvarili u osnovnoj školi.

S druge strane, škole u kojima se obrazuje za zanimanja u sektoru elektrotehnike i računalstva moći će pri upisu novih učenika odrediti da u prosjek uđu i ocjene iz tehničkog odgoja i fizike dok će primjerice ekonomske škole moći uz postojeće predmete odrediti da se u bodove uključuju i ocjene iz povijesti i geografije u osnovnoj školi.

Prema novom pravilniku za upise u srednje škole učenicima će se kao i do sada bodovati zajednički element – dakle ocjene iz osnovne škole iz onih predmeta koje odluči bodovati škola kao i dodatni elementi u koje ulaze spomenuti prijamni ispiti i rezultati ostvareni na raznim natjecanjima kako je bilo i do sada. Romima dva dodatna boda Uz te bodove, prema novom pravilniku dva se dodatna boda za upis dodjeljuju pripadnicima romske nacionalne manjine, a jedan dodatni upisni bod dodijelit će se učenicima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Učenici sa zdravstvenim teškoćama ili otežanim uvjetima obrazovanja, što se smatra posebnim elementom vrednovanja, ostvaruju prednost pri upisu u srednje škole, i to u slučaju ako se na zadnjem mjestu ljestvice nalaze dva ili više kandidata i imaju isti broj iz onih elemenata koji se boduju. Ako pak više učenika na zadnjim mjestima ima isti broj bodova, a ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja, u željenu školu upisuju se svi učenici.

U pravilniku je izmijenjen i dio za one učenike koji su u osnovnoj školi pohađali međunarodne programe.

Prema postojećem pravilniku oni pri upisu u srednju školu nisu mogli nastaviti školovanje u istom međunarodnom programu, a sada se to mijenja i to će im biti omogućeno. – Time se osigurava pravo da djeca stranaca ili diplomata koji često putuju i mijenjaju obrazovne sustave zadrže kontinuitet svog obrazovanja i da ih se ne primorava da nakon godina školovanja u međunarodnim programima upisuju hrvatske programe i svladavaju mnoge razlike između različitih obrazovnih sustava – stoji u novom pravilniku kojim se definira način na koji se učenici upisuju u prve razrede srednjih škola. Učenici s teškoćama za upise u srednje škole moraju imati stručno mišljenje za najviše šest umjesto dosadašnjih pet obrazovnih programa, i to prema određenom primjerenom programu po kojem su se školovali i u osnovnoj školi. Budućim srednjoškolcima skraćuje se i rok za dostavu liječničke svjedodžbe medicine rada. On je po postojećem pravilniku bio do kraja prvog polugodišta prvog razreda, a nakon izmjena taj bi rok bio 30. rujna tekuće godine. Rok se pomiče kako bi učenici koji nisu ishodili svjedodžbu medicine rada za određeni strukovni program mogli ranije promijeniti upisani program, a ne na polovini prvog polugodišta kao do sada.

MD/foto M.D.