Iz Grada Makarska obavještavaju građane o novom rasporedu mobilnog reciklažnog dvorišta za 2020.godinu. Lokacija na kojoj će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište na Gorinci je izmijenjena u odnosu na 2018. godine. Nova lokacija je parkiralište iznad Osnovne škole Stjepana Ivičevića.U slučaju ako korisnik posjeduju veće količine razvrstanog otpada može ih besplatno odložiti i na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu ponedjeljak – petak od 07-16h i subotom od 08-12 sati.
M.D.

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za 2020. godinu
Period Lokacija
03.01. – 22.01 Veliko Brdo
22.01. – 12.02. Centar (parkiralište Osejava)
12.02. – 04.03. Ratac
04.03. – 25.03. Makar
25.03. – 15.04. Gorinka
15.04. – 06.05. Dugiš
06.05. – 27.05. Sinokoša
27.05. – 17.06. Zelenka
17.06. – 08.07. Kotišina
08.07. – 29.07. Veliko Brdo
29.07. – 19.08. Makar
19.08. – 09.09. Dugiš
09.09. – 30.09. Gorinka
30.09. – 21.10. Ratac
21.10. – 11.11. Centar (parkiralište Osejava)
11.11. – 25.11. Kotišina
25.11. – 16.12. Zelenka
16.12. – 31.12. Sinokoša