Grad Makarska objavio je Javni poziv redovitim studentima s područja grada Makarskeza sufinanciranje prijevoza za akademsku godinu 2020./2021.

Pravo na prijavu ostvaruju redoviti studenti s područja grada Makarske koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

•da su redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija ili stručnog i specijalističkog stručnog studija, uključujući studente u statusu redovitog studenta apsolventa u razdoblju od dvanaest mjeseci trajanja toga statusa;

Oglas

•da su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj;

•da su državljani Republike Hrvatske koji u trenutku predaje prijave za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza imaju najmanje pet (5) godina prebivalište na području grada Makarske.

M. D.