Gradonačelnik Grada Makarske danas je donio Odluku o proglašenju dana 15. kolovoza 2023. godine sajamskim danom na području Grada Makarske – objavljeno je na službenim gradskim stranicama.

Kako stoju u objavi, odluka je donijeta u svrhu poticanja prepoznatljive prigodne prodaje, kao oblika promidžbeno-turističkih aktivnosti, a a prigodna prodaja na štandovima, klupama i slično, kao sastavni dio sajamskih događanja, obavljat će se u vremenu od 08,00 do 24,00 sata – stoji u Odluci.
MD/foto MD

Oglas