Karneval će u idućoj godini dobiti manje novca nego do sada. Kako stoji u prijedlogu proračuna za 2021., planira se svega 40.000 kuna, dok je do sada to bio iznos od oko 50.000 kuna.

Kulturnu zimu su očito ocijenili prioritetom u odnosu na neka druga događanja jer se planira izdvojiti 150.000 kuna. Toliko je planirano i ove godine, ali zbog korone i nemogućnosti realizacije svelo se na duplo manju cifru.

M. D. /foto M. D.

Oglas