Odlukom gradonačelnika Jure Brkana od danas 23. ožujka neće se naplaćivati parkirana karta na svim parkiralištima kojima gospodari Grad Makarska. Odluka će biti na snazi do daljnjega, sve dok postoji potreba za posebnim mjerama protiv širenja zaraze virusom COVID – 19.

Gradonačelnik Jure Brkan još jednom apelira na sve građane da se drže uputa Stožera civilne zaštite RH, a za sva pitanja o provedbi mjera na lokalnom nivou mogu kontaktirati Gradski centar Osejava na besplatan broj 08000 112.
M.D.

Oglas