Većina liječnika primarne zdravstvene zaštite od ponedjeljka kreće s brzim antigenskim testovima. Dio njih još nije spreman, a dio testiranje već obavlja.

Diljem Osječko-baranjske županije sve je organizirano na 70 lokacija, izvijestila je Marina Gantar.

“13. siječnja dobili smo naputak Ministarstva o brzom testiranju koji je namijenjen svim liječnicima obiteljske medicine i zaštite djece predškolske djece. Stoji da se u testiranju trebaju uključiti i svi liječnici obiteljske medicine i liječnici za zaštitu predškolske djece i to na način da dio svog radnog vremena odvoje za testiranje. Preporuka je da to bude na početku, ili na kraju radnog vremena kako bi se izbjegli rizični kontakti”, rekla je u Dnevniku HTV-a Justinija Steiner, dr. med., ravnateljica Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.

Oglas

U petak su kaže preuzeli testove i rasporedili ih po svojim lokacijama: “U samom Domu zdravlja organizirali smo se da ćemo testiranje provoditi na izdvojenim lokacijama. Neće se testirati u samim ordinacijama”.

Dvije trećine liječnika obiteljske medicine su privatnici koncesionari i dužni su sami organizirati prostor i vrijeme, a Dom zdravlja je dužan dostaviti testove, ističe. “Svaki pacijent koji ima potrebu za testiranjem, može se testirati uz narudžbu da se ne bi stvarale gužve”, istaknula je Steiner.
Brzo antigensko testiranje

“Ovo je naš poseban ulaz kroz koje ulaze pacijenti koji dolaze na BAT testiranje, to je poseban izdvojen ulaz od glavnog kroz koji ulaze bolesni pacijenti.

Doktor Tiljak nabavio je 100 testova za svoju ordinaciju.

“Mi ćemo to sve odraditi kao što smo sve zadatke odradili i cijepljenje i liječenje od COVID-a i kronične bolesti dakle sve smo odradili, umorni jesmo i nismo sretni s novim opterećenjem, ali sve ćemo to odraditi#, rekao je prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, specijalist opće medicine.

Odradit će to i djelatnici doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 5 tisuća brzih antigenskih testova stiglo je u tamošnje ambulante.

“Mi sad moramo postaviti dijagnozu i napraviti i dijagnostiku, mislim da će to dodatno opterećivati liječnike obiteljske medicine koji su i sad prenatrpani poslom i administracijom”, rekla je Nada Dogan, dr. med. spec. obit. med., ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

Organizacija je, kažu, najveći izazov i već je bilo nezgodnih situacija.

“Došli su već pacijenti, došli su u čekaonicu među zdrave pacijente. Došli su nepozvani, znači, doktorica koja radi sa mnom u smjeni onda ga je izvela van i tamo uzela bris”, navodi Dubravko Leskovar, dr. med., ambulanta Pregrada, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

Dio liječnika i dalje negoduje i očekuje jasne upute.

“Što će biti od ponedjeljka ne znam, ja nisam dobila od petka BAT-ove, nemam prostor niti vrijeme to početi raditi. Isto tako nema apsolutno ni jednog stručnog obrazloženja ni upute od strane epidemiologa”, ističe Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM).

A epidemiolozi poručuju:

“Domovi zdravlja trebaju, a i ministarstvo nekako pomoći liječnicima u organizaciji toga na način da se odvojeno vrijeme odvoji za ljude sa simptomima, koji se trebaju testirati u odnosu na ljude bez simptoma koji trebaju test, u odnosu na sve one koji ne trebaju test tako da to je jedan veliki organizacijski zahvat i to ne može jedan liječnik obiteljske medicine sam”, smatra Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju HZJZ-a za HRT.

MD/foto M.D.