Ekološkom akcijom čišćenja zaseoka Makar Grad Makarska pridružio se svjetskoj akciji World Cleanup day!2021 u kojoj je pedesetak volontera danas prikupilo 5.500 kg otpada, glomaznog otpada i raslinja. U samo dva sata prikupljeno je 3180 kg glomaznog otpada, posječene grane koje su predstavljale opasnost za prolaznike i promet te posađeno 20 sadnica lovor višnje.

U akciji čišćenja sudjelovali su Makarski komunalac d.o.o., članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva grada Makarske, Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske, Udruge Sunce, Pogona HEP Makarska, makarske ispostave Hrvatskih šuma, Boćarskog kluba Kingtrade, PŠRD-a Arbun, stanovnici Makra i drugi volonteri.

Posebno zahvaljujemo članovima Moto kluba Sv. Jure koji su cijelo jutro pripremali čobanac za sudionike akcije te Ivanu Andrijaševiću i Marinu Katiću koji su pomogli u organizaciji.

Oglas

Grad Makarska ovim putem zahvaljuje svima koji su sudjelovali u akciji i na taj način dali svoj doprinos podizanju svijesti o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom, očuvanja prirode i čistog okoliša.

MD/Foto Grad Makarska