Upravno vijeće Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce na sjednici održanoj 05. lipnja 2020.g. donijelo je Odluku o ljetnom radu u DV Biokovsko zvonce.Temeljem prijava roditelja za ljetni rad Dječji vrtić “Biokovsko zvonce” Makarska organizira ljetni rad u vremenu od 01.srpnja 2019. do 25. kolovoza 2020.godine.Ljetni rad se organizira u objektima “Ciciban”, Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj, (cjelodnevni boravak) te u vrtiću “Grdelin”-Tučepi, (poludnevni jutarnji boravak) Ljetni rad se organizira za djecu koja već koriste vrtić/jaslice.

Upis djece u ljetni rad obavlja se u skladu s Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u vrtić/jaslice u Dječjem vrtiću “Biokovsko zvonce” Makarska.
Korisnik usluga prijavu za ljetni rad iskazuje popunjavanjem prijavnice uz uvjet podmirenja svih prethodnih obveza prema Vrtiću.
Prijavnica za upis u ljetni rad se preuzima u skupini koju dijete pohađa ili na internet stranici Ustanove (www.dv-biokovskozvonce.hr) od 05.lipnja 2020.godine.
Korisnik usluga dužan je dostaviti popunjenu prijavnicu Stručnoj službi u razdoblju od 08.lipnja do 15.lipnja 2020.godine.
Popis djece u vrtić/jaslice za ljetni rad po skupinama bit će objavljen 26. lipnja 2020. na oglasnoj ploči vrtića „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2, Makarska i Internet stranici Ustanove – objavljeno je na stranicama Grada Makarske.
M.D.

Oglas