Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije jučer je donio Odluku o osnivanju karantene. – Ovom Odlukom osniva se karantena kao posebna sigurnosna mjera za zaštitu
pučanstva od bolesti Covid-19, i to: kao organizirana izolacija za strane državljane (turiste i
studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj) i državljane RH s područja Splitsko-dalmatinske županije oboljelih od COVID-19 čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju te
kao organizirana karantena/samoizolacija zdravih osoba koje su bile u kontaktu s oboljelim
osobama i moraju biti u karanteni/samoizolaciji, navodi se u odluci.

Karantena se osniva na lokaciji hotel „Sv Mihovil“, Trilj.

Trajanje karantene utvrđuje se u razdoblju od 01. lipnja 2021. do 31. kolovoza 2021. godine. Prijevoz osoba i osiguranje objekta iz članka 1. ove Odluke vršit će nadležne službe i operativne snage iz sustava civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.
M.D./foto M.D.

Oglas