Udruga za održivi razvoj Osejava održala je u utorak, 28.12.2021. Godišnju izvještajnu skupštinu na kojoj je usvojeno Izvješće o radu i Financijsko izvješće udruge za tekuću te Program rada i Financijski plan za sljedeću godinu. Slijedeći svoja temeljna programska načela, udruga je i ove godine provela niz aktivnosti s ciljem podizanja kolektivne svijesti o važnosti zaštite okoliša i održivog razvoja u lokalnoj zajednici.

“Osim skupljanja pomoći za potresom pogođena područja krajem 2020 i početkom 2021., ovu su godinu obilježile brojne ekološke akcije poput sađenja stabala na Osejavi, Sv. Petru, u ulici Molzanskih Hrvata i ispred POS-ovih zgrada, čišćenja Osejave i plaže Nugal, saniranja pješačke staze prema Krvavici te uklanjanja grafita i natpisa sa prirodnih stijena. Ponosni smo što je naš rad ponovno prepoznao veliki broj građana kroz volontiranje ili donaciju za svaku pojedinu akciju, a posebno nas raduje uključenje djece i mladih iz škola i sportskih udruga u projekt postavljanja pitara sa cvijećem u dvorištu zgrade dviju srednjih škola, postavljanje novoobnovljenih klupa na Osejavi te pošumljavanja Sv. Petra. Ovom prilikom još jednom zahvaljujemo lokalnim tvrtkama Studio Quadart, Apfel, Merlin Company, Duplo više i Print spot kao nesebičnim donatorima pojedinačnih akcija, te turističkoj agenciji Prominens, NLO i pojedinim građanima na donatorskoj potpori redovnog rada udruge. Tu su također i Crveni križ Makarska, Makarski Komunalac, Šumarija Makarska, Hotel Osejava, Javna ustanova GSC Makarska i Grupacija TUI kao vrijedni partneri naših akcija i projekta.

Osim ekoloških akcija u ovoj smo godini, na vlastitu ili inicijativu građana, ukazivali i na brojne probleme u prostoru kroz prijavu nezakonitih ili štetnih radnji. Od gradnje benzinske postaje s pratećim sadržajima na Voliciji, preko postavljanja čelične konstrukcije na hotelu Porin, pa sve do nasipavanja plaže na Osejavi, udruga je tražila očitovanje nadležnih institucija te istupala u javnosti kroz medijska priopćenja i izjave. Posebno smo bili angažirani oko zaustavljanja devastacije mora i priobalja na području Cvitačke od strane tvrtke Romana d.o.o. U traženju dokaza za nepostojanje suglasnosti Županije za izvođenje radova na plaži kontaktirali smo šest različitih institucija, a pismo namjere uputili smo i svim Županijskim vijećnicima. „Slučaj Romana“ pratit ćemo i dalje te ćemo u okviru naših prava i dužnosti nastojati štititi ovaj dio prirodnog prostora od daljnje devastacije.

Oglas

U našem radu koristit ćemo vještine i znanja koja smo stekli na brojnim edukacija i radionicama u organizaciji partnerskih udruga Lanterna i Sunce te JU MARA i zaklade Kajo Dadić. Temeljem ove suradnje, u 2022. godini sudjelovat ćemo u projektu vezanom uz jačanje kapaciteta OCD-a, provodit ćemo različite edukativne radionice za djecu i mlade, te nastaviti s tradicionalnim akcijama čišćenja, sanacije i ozelenjivanja našeg grada.

Svim sugrađanima i sugrađankama ovim putem upućujemo čestitku za Novu godinu uz želju da nam 2022. svima bude zelenija, čišća, solidarnija i zdravija” stoji u priopćenju kojeg potpisuje Milena Majić, predsjednica UZOR Osejava.

MD/foto Uzor Osejava