Općina Baška Voda donijela je Plan prijama i službu općinske uprave kojim se utvrđuje broj popunjenih, ali i neupražnjenih mjesta u upravnim tijelima.

Tako je u Upravnom odjelu za proračun i financije upražnjeno mjesto višeg stručnog suradnika na neodređeno vrijeme, dok je u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti popunjeno samo radno mjesto administrativnog referenta, dok se prijam na ostala radna mjesta planira tijelom ove godine. Zbog povećanog obima posla planira se prijam na određeno vrijeme do godine dana, a u službu mogu biti primljeni i vježbenici.

M. D.

Oglas