Općina Gradac pozvala je građane, poglavito poduzetnike, da donacijama pomognu vatrogasnim društvima. Općina kontinuirano financijski pomaže, a uostalom i sam načelnik Matko Burić je član društva. Međutim, angažman gasitelja je kako vidimo toliko potreban da je svaka pomoć poželjna i dobrodošla.
– Nastavno na objavu gradonačelnika Makarske, gospodina Zorana Paunovića u kojoj, među ostalim, uz zahvalu vatrogascima cijele Rivijere i Omiškog područja, apelira na poduzetnike s područja grada Makarske da pomognu novčano Vatrogascima Makarska, isto ovim putem apelira Općina Gradac i načelnik Matko Burić za vatrogasce s područja općine.
Naime, svjedoci smo, nažalost, da se cijeli svijet sve više bori s ogromnim požarima te da ga pustoši vatrena stihija. Također, znamo, a i povijest nam je pokazala, da nam na našem području najveća prirodna ugroza upravo prijeti od požara.
Općina kontinuirano pomaže naša dva društva koja su na izrazito profesionalnoj razini, međutim pomoć je uvijek dobrodošla i potrebna, pogotovo u pandemijsko doba.
Stoga, ukoliko imate mogućnosti i želje ovim putem apeliramo na poduzetnike (a i sve ostale) s područja Gradca, Brista i Podace da podrže donacijom Vatrogasce Gradac, te poduzetnike s područja Zaostroga i Drvenika (naravno i sve ostale) da podrže donacijom Vatrogasce Drvenik, stoji u objavi na stranici Općine.
Uplatiti možete na račune koje obavljujemo  u nastavku.
Vatrogasci Gradac, IBAN: HR65 2390 0011 1012 0390 8, Hrvatska poštanska banka, kontakt: [email protected]
Vatrogasci Drvenik, IBAN: HR88 2407 0001 1001 9196 6, Otp banka, kontakt: [email protected]
M.D.