Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora popunjava radna mjesta, a kako se vidi iz Plana prijma u Jedinstveni upravni odjel, bit će im potrebna četiri vježbenika.

Radi se o vježbeniku za radno mjesto višeg stručnog suradnika, potom stručnog suradnika za naplatu poreza, stručnog suradnika za proračun i financije te višeg referenta za administrativne poslove. Po sistematizaciji ima 17 naziva radnih mjesta, a od 28 radnih mjesta popunjeno je 10. Novi se službenici ne zapošljavaju.

Inače, Plan prijma sadrži broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u JUO Općine Podgora, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2021. godinu, te potreban broj vježbenika.

Oglas

M. D. /foto M. D.