U Općini Tučepi ubuduće će se, u samoj upravi, moći ocjenjivati rad službenika i namještenika. Naime, na zadnjoj je sjednici Vijeća usvojen Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika kojim se utvrđuju kriteriji i postupak za ocjenjivanje, a svrha istoga je, kako navode, poticanje službenika na bolju efikasnost. Moguće je ocjenjivati s pet ocjena, kao u školi, a ocjenjuje se stručnost, kreativnost i samostalnost, samoinicijativnost, kvaliteta obavljenog rada, opseg obavljanja poslova i poštivanje zadanih rokova, potom poštivanje radnog vremena, odnos prema ostalim suradnicima i strankama te na kraju, timski rad.

Prijedlog godišnje ocjene izrađuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji ocjenjuje službenike i namještenike, dok njega ocjenjuje načelnik.

M. D.

Oglas