Završena je gotovo osmosatna sjednica Gradskog vijeća, po svoj prilici, kako je rekao i predsjednik Gradskog vijeća Marko Ožić-Bebek, posljednja u ovom sazivu.

Usvojeno je 12 točaka dnevnog reda, neke jednoglasno, a neke uz debatu i pokoji glas protiv ili pak suzdržani.

Usvojen je tako prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada Makarske, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Makarske za potpisivanje Ugovora o darovanju autorskog djela, prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja „Program poticane stambene izgradnje“ Makarska, prijedlog Odluke o davanju na  korištenje prostora u vlasništvu Grada Makarske, te prijedlog Odluke o ustupanju na upravljanje Turističkog centra za posjetitelje TZ-u Makarska.

Oglas

Na dnevnom redu se našao i prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Makarske u 2021.godini, kao i prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II.Izmjena i dopuna Statuta Gradskog muzeja Makarske.

Posljednja točka koje je jednoglasno usvojena bio je prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Biloševcu.

M.D./foto M.D.