Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva radi pribavljanja zemljišta za sudjelovanje u ortaštvu ulaganjem istog u svrhu izgradnje stambenih građevina na području općine Gradac, općinski načelnik donio je Zaključak o kriterijima bodovanja za određivanje preuzimanja građevinskog zemljišta za sudjelovanje u ortaštvu ulaganjem istog radi izgradnje stambene građevine u sklopu
programa poticane stanogradnje za demografsku obnovu

Ovim Zaključkom određuju se kriteriji bodovanja za određivanje preuzimanja građevinskog zemljišta za sudjelovanje u ortaštvu ulaganjem istog radi izgradnje stambene građevine u sklopu
programa poticane stanogradnje za demografsku obnovu.

Na Javnom pozivu može sudjelovati svaka fizička i pravna osoba iz Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije, vlasnik katastarske čestice u općini Gradac (prvi poziv – u Gradcu i Drveniku) koja prijeđe bodovni prag od 900 bodova. Kriteriji za bodovanje su veličina površine, pozicija, pitanje je li riječ o vlasništvu 1:1, dostupnost infrastrukture, dob ponuditelja…

Oglas

M.D./foto M.D.