Osnovana je radna skupina za pripremu kandidature grada Makarske za Europski grad sporta 2024., a sastoji se od četiri člana.
Naime, u radnu skupinu imenuju se Stjepan Zelić, vijećnik Gradskog vijeća
Grada Makarske i savjetnik gradonačelnika za sport, Joško Kosović, ravnatelj Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska, Danijela Vujčić, tajnica Zajednice športskih
udruga grada Makaraka i Dražen Kuzmanić, viši savjetnik pri Upravnom odjelu za javne potrebe i društvene djelatnosti Grada Makarske.

M.D./ foto M.D.

Oglas