Dok se lome koplja oko nasipanja plaže, treba podsjetiti na temeljni akt koji definira prostor, a iako se radi o pomorskom dobru gdje vrijede posebna pravila, ipak je to, naravno uz poštivanje svih viših zakonskih akata, Prostorni plan. Nasipanje plaža u Makarskoj do posljednjih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske nije bilo zakonito jer ta stavka nije niti bila uvrštena, no po novom planu jest. Naime, članak 180.stavak 2 kaže kako je potrebno u najvećoj mjeri sačuvati postojeću kvalitetu obale i mora, tako da se ne dopušta veća promjena obalne linije nasipavanjem mora i otkopavanjem obale.

Drugi je ovo stavak članka o ugostiteljsko turističkoj zoni Biloševac u kojoj prostorni plan predviđa i nautička privezišta. Lokacija istih će se utvrditi propisanim urbanističkim planovima uređenja, u skladu s mjerama zaštite i podmorja, te u skladu s organizacijom prostora kopnenog dijela obuhvata i posebnim propisom.

Ukratko, koja je veća a koja manja mjera mijenjanja obalne linije koju se i do sada mijenjalo pod krinkom nadohrane očito će se definirati od slučaja do slučaja.

Oglas

Inače, samo za korištenje i uređenje plaža na području uvale Krvavica, uvale Ramova te Sv. Petra i Osejave vrijede smjernice određeni za područja ekološke mreže. Sve ostalo ne spada u tu kategoriju više zaštite koja propisuje izradu dodatnih studija.

M. D. /foto M. D.