Politike prema mladima bile su jedna od tema aktualnog sata, a interes za ovim pitanjem izrazio je vijećnik NLO-a Petar Kelvišer te Jakša Jurasović, SDP-ov vijećnik i član Odbora za mlade. Točnije, Kelvišera je zanimalo zašto se nije osnovalo radno tijelo Gradskog vijeća, a ne gradonačelnika, te je upitao gradonačelnika zašto je na čelu novoosnovanog odbora baš on, premda ne spada u kategoriju mladih.

– Po godinama možda ne spadam u tu skupinu, iako se osjećam mlado, no nisam tu kako bih se vraćao u mladost nego je to moja odluka, da osiguram da se čuje glas mladih, i da direktno mogu utjecati i kreirati politike prema mladima, kazao je Zoran Paunović.

Jurasović je pitao što se točno očekuje od njih u odboru i na koji je način Grad sudjelovao u otvaranju diplomskog studija Hotelijerstva i gastronomije u Makarskoj.

Oglas

– Treba istaknuti vaš doprinos jer ste se vi od početka zauzeli da budete glas sadašnje političke vlasti prema mladima. Komunicirali smo da želimo da se u Makarsku vrati mladost, neke demografske mjere smo već pokrenuli, uvrstili medicinski potpomognutu oplodnjuu jer je to jedan od načina da se pomogne mladim obiteljima.

Radimo analizu postojećih mjera kako bi se mogli osnovati novi razvojni programi prema mladima. Želimo da odnos prema mladima bude inkluzivan, rekao je Paunović.

Završio je s riječima kako je diplomski studij izuzetna stvar za grad jer je to stručni kadar koji će tu ostati i stvarati novu vrijednost.

Ivona Ćirak / foto M.D.