Lištun
Mnogi stari makarski toponimi kriju zanimljive povijesne priče. Jedan zanimljiv toponim je i Lištun, ulica između Marinete , Ivaniševića palače i Kačićeva trga.Zagonetku ovog toponima razriješio je fra Karlo u jednom predavanju MH održanog 25.V.2000. godine. Naime kada se početkom 18. st. počinju izgrađivati nove kuće zapadno od Ivaniševića dvora (1706 i 1726…) ulica koja je nastajala podsjetila je Makarane na poznato venecijansko šetalište Listone ,pa su svoje malo šetalište prozvali Lištun.U to doba nije bilo uređene rive, a žalo i ledine uz današnju rivu nisu bile pogodne za šetnju.

Umac
Riječ umac dolazi od veoma stare hrvatske i slavenske riječi Humac u značenju lat. Collis – brežuljak, glavica. Toponim je vrlo raširen a znači uzvisine niže od planina i brda.Petar Skok za Humac kaže da je to manje osamljeno golo brdo ili zaobljena uzvisina kojoj je bar vrh gol,bez vegetacije. Humaca –umaca ima mnogo oko Makarske i po primorju. Za vrijeme Drugoga sv.rata Humci su bili često strategijske točke i utvrđena mjesta. Glavica poviše magistrale i Umac poviše novog naselja Istok.

Hrpina
Hrpina je veoma star toponim u centru Makarske. Ime joj dolazi od prastare riječi Hripa što znači veća ili manja stijena ili manja uzvisina,što je i makarska Hrpina. Od riječi Hripa dolazi i splitska Gripe. Gripa-Gripe-Hripa –Hrpina- Fripa i to je veoma stari toponim.

Oglas

Mandrač
Mandrač je mala lučica za izvlačenje brodova. Fratarski mandrač bio je ispod današnjeg hotela Osejava. Danas je lokalitet mandrača zasut nasipanjem luke ispred hotela.

Ratac
Jedan poveći dio grada od Begove ledine i hotela Meteor prema zapadu nosi ime Ratac. Riječ ratac dolazi od riječi rt, koja opet vuće porijeklo od ilirske riječi brk i znači rt-hrt-rtanj-ratac. Ratac inače znači dugi hrptasti rat ili istaku u more. Međutim ratac nalazimo i po planini i predstavlja hrptasti početak planinske kose,odnosno početak hrbata. Neki su makarski Ratac povezivali s izgubljenom rimskom Ratacijom ili Rataneumom.Međutim osim nešto arheoloških nalaza,ova pretpostavka nije potvrđena, niti je iz izvori pokazuju. Zanimljivo je to što je ratac također i artac, i kao artac nalazi se u riječi Mak-arac. Makarac je pak rtasti poluotočić s uskom prevlakom na spoju s kopnom, kao što je naš poluotok Sv.Petar. Makarac također znači prevlaku na početku rta. Pretpostavljam da je upravo Makarac dao ime našem gradu koji je kroz stoljeća evoluirao u Makarsku.

Decima
Turci su 1568. god.Makarsku proglasili otvorenim trgovačkim centrom. U neposrednoj blizini podigli su carinarnicu u koju je svaki trgovac svraćao i mjerio svoju robu i dio ostavljao kao porez. Najviše se trgovalo soli pa je zgrada služila i kao skladište soli. Zgrada i danas nosi ime Decima i u njoj je Zagrebačka banka,glazba , komunalno poduzeče.. Ime Decima dolazi od poreza desetine a taj državni porez skupljao je poseban činovnik i procjenitelj Decimar. Decimar je i poznata vaga.
Piše: Ante Škrabić foto: privatni album