Vošac

Uz Svetog Juru 1762. najpoznatiji biokovski vrh je svakako Vošac iznad Makarske.Riječnik akademije i Etimološki riječnik Petra Skoka ne daju dobro objašnjenje imena Vošac, stalno ga povezujući s voskom i slično, po onoj Vošac-vosac –vosak…Međutim riješenje značenja toponima Vošac krije se indirektno u latinskome riječniku i riječi Mucro. Mucro znači šiljati oštri vrh. Mucro bi bio hrvatski Vršac –Vošac-šiljati vrh. I dok je vrh planine promjenio ime u podnožju je selo zadržalo ime Mucro-Muccurum –Makar pa onda Makarska luka i konačno Makarska.

Štropac

Oglas

Planinski vrh Štropac 1421. m uzdiže se poviše Velikog Brda ali nije jedini vrh s tim imenom na Biokovu. Postoji još Veliki i Mali Štropac 897m i 857m.kod Dugih Njiva. Štropac označava jaki kratki pljusak. Kada iz Makarske pogledamo kako se navlače oblaci na Biokovo, zna se da je Štropac prvo mjesto gdje će udariti pljusak i tresnuti grom, prije nego se nevrijeme proširi na Primorje.

Trakače

Makarski toponim Trakače nije do sada adekvatno rastumačen. Jedino objašnjenje je postojanje nekih bijaka trakastih plodova koje su dale ime toponimu ovog dijela grada. Zanimljivos ovog toponima je i u tome što je ušao u literaturu jer se jedan dio romana Ivana Aralice Duše robova odvija na Trakačama. Toponim bi svoje ime mogao vući od riječi Trakač koja znači karijolu ili tačke s jednim kolom. Trakač gura čovjek koji trči. Trakač-trkač-trakače. Toponim se odnosi na potok koji hita,žuri trči kroz Trakače prema moru i uviru na Marineti. Potok usput okreče mlinska kola brojnih mlinica koja se okreču kao kola na trakaču. Međutim pok. Mimo Čulav me upozorio na značenje dijela riječi tra, što bi kao i riječ tro,tre, bilo u značenju broja tri. Kako je riječ Kača na staroslavenskom označavala zmiju, toponim bi trebao značiti tri zmije. Tri potoka koji se spuštaju od Vrutka prema moru. Tražeći po starim kartama nalazio sam samo dva potoka i zemljište između njih. Trakače. Onda je postalo jasno riječ tra ne znači broj tri nego na talijanskom znači između. Dakle Trakače su kombinacija riječi tra i kača u značenju zemljište između zmija. Između potoka.

Veliki Godinj

Etno-eko selo Veliki Godinj, sa sjeverne je strane Biokova. Ime Godinj normalno svakoga asocira na godinu,jer godinja je godina. Međutim kod našega naroda za godinu rabio se izraz lito-ljeto pa odatle stoljeće ,a godina je bila nešto drugo. Naš narod ima izreku: plače ko ljuta godina. Kako godina može plakati osim vodom –kišom.Godinsko vrijeme je kišovito vrijeme. Godina godi i ugađa, a nalazi se i starim imenima: Godislav,Godimir,Godibrat. Goddess kod Engleza su boginje-vile kao Moon Goddes. Godovati znači svetkovati, pa pogodan ,neugodan,nezgodan… Imendan je godovinj a godati znači događati se.

Mjesto Godinj nije usamljeno u širem prostoru, tako Godinjska rijeka teče iznad sela Godinj na planini Treskavica u BiH. Godinjske bare nalaze se blizu Srebrenice, a selo Godinj je u Crnoj Gori..

Ono što mora biti Godinj mora po svemu izgledu biti povezano s vodom i kišom. Stari Hrvati kišu su zvali daždom a životinju koja je s kišom-daždom mitski povezana daždenjakom, dazdevnikom,daževnikom,daždevnjakom..Zovu ga još glusak,glusac i kišnjak ali i godnjaca,godisch,godinjarec , godinjak. Dakle Veliki Godinj kao i Mali Godinj jesu veliki i mali dazdevnjak ili salamander,a biologija poznaje velikog i malog salamandera, kao što geografija poznaje na Biokovu dva vrha relativno blizu Godinju koji se zovu :Velika mačka i Mala mačka.

Piše Ante Škrabić / foto MD