U tijeku je javno savjetovanje o Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2023.godinu zaključno s 19.travnja, do kojeg roka se mogu uložiti primjedbe. Plan je s rasporedom sličan kao lanjski, pa su tako i ove godine u planu održavanje plaže Cvitačka – Blace s 20 tisuća eura, te dograna iste plaže s 30 tisuća eura. Izgradnja i rekonstrukcija plaže Osejava lani je bila stavka od milijun kuna, a ove godine 50 tisuća eura. Za čišćenje mora i plaže na Nuglu predviđeno je 3300 eura, nešto više nego prošle godine, a za izgradnju šetnice kod Aminess Khalani beach hotela ostavljeno je čak 1,6 milijun eura. Prošle godine bio je namijenjen milijun kuna, međutim, nije realizirano.

Što se tiče ostalih sadržaja, koncesije su kao i lani. I ove godine je predviđeno 6 aqua parkova te 150 ležaljki na pomorskom dobru koje je pod upravljanjem Grada. Tim brojkama treba pridružiti ležaljke koje su u koncesiji hotela.

Kao i prošle godine, definirano je kako se trebaju držati ležaljke, propisan je obvezni koridor te minimalni razmak između dvaju koncesionara odnosno njihovih ležaljki. On mora iznositi 10 metara.

Oglas

I.Ćirak /foto