Grad Makarska objavio je Plan prijma u službu za 2022. godinu, dokument koji su jedinice lokalne uprave dužne donijeti. Njime se utvrđuje stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme u upravnim tijelima Grada Makarske na dan donošenja Plana, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika u 2022. godini.

Po tom dokumentu u Gradu je u četiri upravna odjela i Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti zaposleno 97 službenika, a procjenjuje se da ih je potrebno čak 16. Najviše ih je potrebno u pogonu, i uglavnom se radi o potrebnoj srednjoj stručnoj spremi.

Uvršten je i jedan vježbenik, s visokom stručnom spremom.

Oglas

Broj službenika koji su po planu prijma potrebni ne znači da će se raspisivati natječaji za ta radna mjesta nego naprosto procjena potreba.

Ivona Ćirak /foto M.D.