Nakon mjesec i pol dana danas prestao je lovostaj na sitnu plavu ribu, koji je trajao od 1. siječnja do 15 veljače – kraće nego prijašnjih godina kada se protezao na dva, ponekad i dva i pol mjeseca.

Ali, kad se sve zbroji i oduzme ribari i neće puno profitirati – piše Agroklub.

Ograničenja u veljači

Oglas

Naime, tijekom božićnih i novogodišnjih blagana, rijetki su koristili produžetke do kraja prosinca. Prvi izlazak na more nakon lovostaja neće dugo trajati. Već u subotu 26. veljače će opet na vez jer počinju noći punog mjeseca. Noći svijetle pa plivaričari ne mogu loviti. Iz Uprave za ribarstvo podsjećaju da je, sukladno važećim odredbama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom sljedeća regulacija:

do 15. veljače u 24:00 na snazi je razdoblje privremene obustave ribolova okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

u razdoblju od 16. veljače u 12:00 sati do kraja veljače na snazi je ograničenje ukupnog ulova svih vrsta po plovilu koje iznosi 40 tona.

počevši od ožujka ograničenje ulova po plovilu po mjesečnim razdobljima svih vrsta iznosi 100 tona.

Podsjećaju i da su plovila duljine od 12 do 18 m koja su zainteresirana za rad u dijelovima kanalskih područja, dužna do 10. ožujka dostaviti Iskaz interesa.

Ribari smatraju da ograničenja u veljači i nisu potrebna jer su u zimskim mjesecima ulovi skromniji, manje je radnih dana pa ako potraju i vremenske neprilike teško da bi I bez ograničenja ijedan brod uspio uloviti više od 40 tona ribe. Bilo kako bilo, ljubitelji plodova mora zaželjeli su se plave ribe koja je i cjenovno najprihvatljivija. Ribari je na veliko prodaju po pet kuna, a na ribarnicama dostiže 20, a one veće i do 30 kuna za kilogram.

Ulovimo svaku drugu srdelu u EU

Srdela je uobičajena za Mediteran i otprilike šezdeset posto cjelokupnog izlova ribe odnosi se upravo na srdelu. Unatoč oganičenjima, naši ribari vjeruju da će i ove godine ostvariti dobre ribolovne rezultate. Ponoviti lanjske kada su, unatoč ograničenjima koje u sklopu zajedničke ribarstvene politike nameće Europska komisija, ulovili oko 60.000 tona srdela i inćuna. Od ukupnog ulova u EU svaku drugu srdelu ulove hrvatski ribari, izračunao je doktor ribarstva Neven Bosnić.

Naši ribari ostvare 26,3 posto ulova srdele i 3,6 posto ulova inćuna na Sredozemlju i čak 50,9 posto ulova srdele u EU te 13,8 posto ulova inćuna u EU. “Imamo li ijednu drugu privrednu djelatnost u kojoj je Hrvatska tako značajna?”, pita dr.sc. Bosnić i dodaje kako sektor ribarstva daje značajan doprinos nacionalnom BDP-u. Zapošljava 14.000, a doda li se i znatan broj sezonskih radnika u ovom sektoru kruh zarađuje približno 25.000 osoba.

M.D.