Općina Podgora donijela je Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite  koji je izradila ADV grupa d.o.o. iz Kaštel Štafilića. Osnova za izradu plana je Procjena rizika od velikih nesreća.

Inače, u istom općinskom Glasniku objavljena je i Odluka o imenovanju koordinatora za zaštitu od epidemije COVID-19. Za koordinatora je imenovan Petar Staničić, voditelj službe za komunalne djelatnosti.

M. D. /foto M. D.

Oglas