Vijest da će dr. Darko Granić od sada redovito posjećivati pacijente u Drveniku i Igranima izazvala je zanimanje u Podgori gdje se nalazi njegova ambulanta.

Naime, kako je već poznato da je dr. Granić u fazi razdvajanja od Doma zdravlja i prelaska u privatne vode, u zadnje su vrijeme i razumljiva sve češća pitanja mještana hoće li se, i kako, situacija odraziti na njih.

– Ukratko, za pacijente se ne mijenja ništa. Neće plaćati preglede a odlaskom u Drvenik, kao niti u Igrane , neću narušiti dosadašnji rad ambulante u Podgori. U pitanju će biti posjete u ambulantu jednom tjedno u jutarnjim

Oglas

satima, a kako sada stvari stoje Drvenik će biti utorkom ujutro, a Igrane petkom – objašnjava dr Granić, koji će dodati da odlaske sufinanciraju općine Podgora i Gradac.

Kako kaže, prelazak u privatne vode prilika mu je da pacijentima omogući dodatnu uslugu ali i da podigne nivo opremljenosti same ambulante.

– Najveća je razlika to što sam sada sam svoj poslodavac. To mi omogućava i ovakvu suradnju s drugim općinama, koje time podižu i svoj nivo zdravstvene usluge .

U Podgori će, dakle, biti matična stanica u koju će ljudi uskoro moći dolaziti za zahtjevnije stvari, od specijalističkih pregleda i ultrazvuka do manjih operativnih zahvata, dok će manje stvari moći obavljati u svojim mjestima – kaže dr Granić.
O. Franić