Općina Podgora donijela je Odluku o sprječavanju odbacivanja otpada, a ona obuhvaća mjeru sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada, uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada i
mjeru uklanjanja naplavljenog morskog otpada.

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito: otpad odbačen u okoliš, glomazni otpad ostavljen na javnoj površini, opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama,
te otpad odbačen pored spremnika za komunalni otpad i spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila na svim javnim i privatnim površinama koje su vidljive sa javne površine, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (na zelenim otocima).

Općina Podgora će tako uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici www.podgora.hr.

Oglas

Općina Podgora provodit će učestalu kontrolu problematičnih lokacija putem komunalnog redarstva, postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska ograđivanje površina fizičkim preprekama itd.

U planu je i postavljanje videonadzora nad ugroženim i na saniranim površinama.
M.D./foto M.D.