Općina Podgora pokrenula je javnu nabavu za uređenje šetnice i plaže Plišivac, te izradu postolja javnih tuševa. Vrijednost ovih radova je 165 tisuća kuna bez PDV-a, a rok za prijavu je 8.travnja. Javno otvaranje ponuda bit će 8.travnja u 9 sati u zgradi Općine.

M.D./foto M.D.

Oglas