Općina Podgora raspisala je javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice
trgovačkog društva Podgorski komunalac d.o.o., a zapošljava se na određeno vrijeme od četiri godine, uz probni rok od šest mjeseci. Rok za dostavu prijava je 15. rujna 2023. godine, a detalji o uvjetima nalaze se na općinskoj stranici.

M.D./foto M.D.

Oglas