Općina Podgora usvojila je rebalans proračuna za 2021.godinu te je smanjen za 7,6 posto. Iznosio je po planu 23,6 milijuna, dok je sada težak 21,8 milijun.

Stavke koje nisu korištene su smanjene, a one koje su povećane u odnosu na plan su također korigirane, no sve skupa velikih korekcija nema. Novi je svakako program “Zaželi”, dok ne krene ponovno financiranje putem Fonda, a dodana je i stavka vezana za sporni Club Adriatic koja je napokon proknjižena.

Za oko 7 posto su smanjeni i rashodi za zaposlene.

Oglas

M.D./foto M.D.