Kamion “parkiran” u moru Istre, pred vratima Nacionalnog parka Brijuni (Štinjanska vala) pljuska su zdravom razumu zemlji čija himna počinje riječima Lijepa naša domovino.

– Šaka u glavu te iste majčice zemlje je hrvatski pravilnik o zbrinjavanju otpadnih vozila Fonda za zaštitu okoliša u kojem se ni kamioni ni autobusi niti ne spominju, već samo vozila kategorije N (cestovna vozila koje služe za prijevoz tereta i koja imaju najmanje 4 iili 3 kotača i največu dopuštenu masu veću od 1 tone) kao i kategorija N1 ( gdje ta motorna vozila za prijevoz tereta imaju največ dopuštenu masu ne veću od 3,5 tone) – kazao je za Morski predsjednik Udruge Zelene stope, Romeo Ibrišević.

Andrej Jaklin, doktor znanosti i viši znanstveni suradnik u Centru za istraživanje mora rovinjskog Instituta Ruđer Bošković s prijateljem Mirom Vitasom otkrio je ovaj “krivo ” parkirani kamion i proslijedio do zakletog neprijatelja auto olupina (ma gdje bile).

Oglas

Provjereni podatak za one koji to žele znati – tona otpadnog motornog ulja u moru po svom štetnom djelovanju odgovara količini otpadnog materijala koji stvara grad od 40 000 stanovnika.

– Čim malo more zatopli Andreju Jaklin će se pridružiti i članovi udruge Zelene stope koji su u proteklih 17 godina. uz pomoć tvrtke Renault Nisan Hrvatska i C I O S a iz prirode uklonili više od 16 000 sličnih olupina i odvezli ih na reciklažu. Obećali su da slična sudbina čeka i ovaj kamiončić – kaže Ibrišević.

M.D. / foto: screenshot

Štinjanska vala

– ronili M. Vitas i A. Jaklin

– temperatura mora između 18,1ºC na površini i 17,7ºC na dnu

– dubina 10 m, relativno dobra vidljivost za to područje

– kamioncin je usmjeren kao da vozi prema jug, od obale, kao da je parkiran na dnu

– pozicija kamioncina: 44º 53,498′ N i 13º 48,140′ E

– pozicija na obali, okomito na kamioncin je cca 3 m zapadno od polomljene bitve: 44º 53,511′ N i 13º 48,142′ E

– od kamioncina cca2 metra polu-lijevo prema obali leži preokrenuta barka

– od prove barke cca 1,5 metara prema obali leži osobni automobil, preokrenut na krov