Grad Makarska je na 23.sjednici Gradskog vijeća usvojio Odluku o gradskim porezima. Preciznije, izmijenjeni su neki članci postojeće odluke te su pojedini dodani, a najvažnija stavka definitivno je smanjenje poreza na korištenje javno-prometnih površina za 2021.godinu.

– Mi smo ove godine donijeli tri paketa mjera ad hoc, i nama je zabranjemo davati popuste za taj porez, pa smo u startu prejudicirali i odlučili već sada pomoći tom mjerom. Što se tiče drugih korisnika i tržnice, mi i dalje možemo tijekom iduće godine donijeti tu mjeru i pomoći, smanjiti možda i za više od 25 posto. Nitko nam ne smeta donijeti tu mjeru, odgovorio je gradonačelnik Jure Brkan na pitanje oporbene vijećnice Gordana Muhtić koju je zanimalo je li smanjenje za 25 posto nepravedno u odnosu na ostale korisnike.

Ne smijete napraviti nepravdu prema ostalima, upozorila je Muhtić.

Oglas

Sitnije preinake u odluci su ubacivanje članka koji propisuje iznos za paketomate jer je takav zahtjev imala Hrvatska pošta, a do sada nije bila predviđena ni cijena poreza za iznajmljivanje električnih romobila.

Iako prodaje iz automobila više nema, smanjena je dnevna cijena s 200 na 50 kuna.

Najviše se govorilo o bankomatima, pa je vijećnica Muhtić zamjerila što Grad nije povisio cijenu kako bi destimulirao porast broja bankomata. Rečeno joj je da posebna odluka propisuje odluka o postavljajnu bankomata, a što se tiče devastacije gradske jezgre od strane bankomata u privatnim prostorima, odgovoreno je kako svi koji postavljaju bankomate u staroj gradskoj jezgri moraju za to imati suglasnost konzervatora.

M. D. /foto M. D.