Temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2023.godinu na području država članica Europske unije održati će se pojačani nadzor brzine sudionika u cestovnom prometu, pa tako i na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske dana 21. travnja (petak) od 00,00 sati do 24,00 sati i to na odabranim lokacijama.

Provođenje nadzora predviđeno je na način da se odredi što je veći broj promjenjivih lokacija, u čiji se odabir kao i prethodnih godina mogu uključiti i sami građani sa svojim prijedlozima. Stoga, pozivamo građane da se uključe u provedbu akcije na način da nam predlože lokacije, odnosno mjesta na kojima bi tijekom akcije policijski službenici trebali obavljati nadzor brzine kretanja vozila.

Predložene lokacije trebale bi biti one za koje se smatra da na njima vozači ne poštuju ograničenja brzine kretanja vozila, a nadzor se provodi u cilju smanjenja prometnih nesreća i povećanja sigurnosti u prometu. Prijedloge s naznakom „Prijedlog lokacije nadzora brzine u cestovnom prometu“, građani mogu dostaviti od 5. do 15. travnja putem mail-a na adresu splitsk[email protected] i putem telefaksa na broj 021/307-399.
Svi pristigli prijedlozi građana bit će analizirani, nakon čega će biti izabrane lokacije pogodne za akciju nadzora brzine kretanja vozila.

Oglas

Podsjećamo, brzina je i dalje vodeći uzrok stradavanja u prometnim nesrećama, radi čega se i ovom akcijom nastoji unaprijediti stanje sigurnosti prometa na cestama – poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.
MD/foto MD