Općina Podgora donijela je, na osnovu rebalansa proračuna program javnih potreba u kulturi i religiji, a sve ukupno izdvajali 510 tisuća kuna.

Pola tog iznosa ide za rekonstrukciju kino dvorane, 70 tisuća za organiziranje kulturnih događaja, a kulturnim udrugama 12 tisuća kuna, svakoj po 1000 kuna.

Daleko veći, točnije četiri puta veći iznos pripao je župnim uredima, i to 50 tisuća kuna. Naime, svaki župni ured na području općine dobiva pomoć od 10 tisuća kuna.

Oglas

Zanimljivo je da je Općina planirala 10 tisuća kuna izdvojiti za javni natječaj za – osmišljavanje općinskog grba.

M. D. /foto Oris