Općina Baška Voda donijela je Odluku o djelomičnom oslobađanju poreza na korištenje javnoprometnih površina za 2020.godinu.

Općinsko vijeće je imenovalo radno tijelo koje će razmatrati svaki pojedinačni zahtjev, i to početkom listopada.

M. D.

Oglas